...

NIKN je vyjádřen částkou nájemného (např. v CZK/EUR) za m2 daného typu plochy (jedná se zejména o plochy kancelářské, obchodní, skladovací a výrobní) v dané budově, za danou časovou jednotku (např. měsíc), přiměřenou jejich kvalitativně – technickému standardu (typu A; A+; B; B-, C atd.), v daném regionu (tzn. lokalitě), s danou dopravní dostupností a obslužností.

NIKN slouží zejména investorům, podnikatelům a realitním poradcům – specialistům na komerční nemovitosti, jako jeden z klíčových vstupů při rozhodování o (a zprostředkování) nákupu, prodeji, pronájmu, nájmu, nebo při stanovování podmínek správy, komerčních nemovitostí. NIKN je používán také jako jeden ze základních referenčních údajů pro vyjednávání podmínek nových nájemních smluv, anebo přejednávání podmínek při prodlužování již uzavřených (běžících) nájemních smluv.

NIKN, který se většinou vyjadřuje jako průměr na získaném tržním vzorku nominálního nájemného (tj. na základě dat od realitních agentur, vlastníků komerčních nemovitostí, nebo průzkumů trhu), může být dále individuálně upravován při použití v nájemních smlouvách tzv. korekčními nástroji (např. typu nájemní prázdniny rent free; příspěvek na stavební finalizaci prostor/ploch fitout contribution; nebo valorizace nájemného indexace). Pozn. Díky oficiálně zveřejňované míře inflace tak mohou nájemci i pronajímatelé lépe plánovat své budoucí cash-flow z pronájmu. Například v roce 2023, kdy došlo k prudkému extrémnímu nárůstu inflace, došlo i ke značnému zvýšení indexovaných nájmů. Jako možný "stabilizační" nástroj, proti takovým externalitám s dopadem do cash-flow následného nájemného období, lze použít např. fixní indexaci, nebo zastropování maximální výše indexu, nebo také konverzi měny z CZK na EUR při účtování nájemného. Po zohlednění úprav NIKN pak získá nájemce a pronajímatel výši tzv. čistého (efektivního) nájemného. Tedy nájemného, který nájemce skutečně zaplatí.

NIKN a výše nominálního nájemného se pak použije jako stanovený normál při sjednocení a přechodu na standardizovaný formát smluvní dokumentace. Skutečná výše nájemného se potom individuálně přizpůsobuje konkrétnímu nájemci korekčními nástroji.

...


Pokud Vás toto téma zaujalo, nebo se rozhodujete řešit, nebo právě řešíte, sjednocení nájemních podmínek se svými nájemci, jsme na tomto kontaktu +420 603 196 838 | miroslav.herain@re-max.cz připraveni vám poskytnout naše poradenské a realitní služby.

Pro kontakt s námi múžete také použít tento kontaktní formulář ...

© 2024 | RE/MAX COMMERCIAL CZ | Všechna práva vyhrazena.
Makléři jsou nezávislí podnikatelé podnikající na základě živnostenského listu. Ochranná známka RE/MAX Commercial Group | RE/MAX COMMERCIAL | CZ je provozována společností COMMERCIAL GROUP s.r.o., IČ 241 74 017, se sídlem Praha 9, Breitcetlova 771/6 , PSČ 190 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185522, a je součástí sítě realitních kanceláří RE/MAX v České republice. Číslo depozitního účtu je 247497100/0300. Společnost COMMERCIAL GROUP s.r.o. je součástí skupiny HH MULTIBRAND GROUP a.s., která provozuje v ČR model RE/MAX Multibrand. Cookies